Kjøleg vind frå aust

For mykje kiving, intern strid og omkampar. Det er nokre av argumenta som fleire Førde-folkevalde brukar for å seie nei til å utgreie ein framtidig Sunnfjord-kommune der både Førde og Flora er med.

«Det handlar om meir enn våt moro»

Det er mykje som kan trekkjast fram når det gjeld Våt Moro og kva det har tilført florøsamfunnet. Her er ein liten takk frå oss som ikkje har vakse opp med båt, vass-ski og naust.

Berre seks kilometer gulstripe att

Når Bremanger 2 er ferdig, vil det vere berre seks kilometer med veg å utbetre fram til ferjeleiet på Oldeide.

Kommunegrensene er forelda

Kommunegrensene mellom Flora og Bremanger er lagde ut frå eit heilt anna samferdslemønster enn i dag.

Flora-politikken har spora av

Flora-politikarane vil tene på å tvinge personstrid til sides og konsentrere seg om viktige samfunnspørsmål.