Vi treng politisk nedvask

I Flora-politikken rir ein ikkje kjepphestar for tida. Ein driv aktivt oppdrett av dei, meiner redaktør Svend Arne Vee.

Kjøleg vind frå aust

For mykje kiving, intern strid og omkampar. Det er nokre av argumenta som fleire Førde-folkevalde brukar for å seie nei til å utgreie ein framtidig Sunnfjord-kommune der både Førde og Flora er med.

«Det handlar om meir enn våt moro»

Det er mykje som kan trekkjast fram når det gjeld Våt Moro og kva det har tilført florøsamfunnet. Her er ein liten takk frå oss som ikkje har vakse opp med båt, vass-ski og naust.

Best og verst på barnehagar

«Det er flott at florapolitikarane er opptekne av barnehagar. Men dei må diskutere dei viktige tinga.»

Berre seks kilometer gulstripe att

Når Bremanger 2 er ferdig, vil det vere berre seks kilometer med veg å utbetre fram til ferjeleiet på Oldeide.

Hurtigrutestopp som shoppingtilbod

Styreleiar Trygve Hegnar i Hurtigruten vil kutte tal stoppestader på norskekysten og tilbyr regjeringa å bestemme seg for kor mange dei vil kjøpe av han.

Flora-politikken har spora av

Flora-politikarane vil tene på å tvinge personstrid til sides og konsentrere seg om viktige samfunnspørsmål.

Kommunegrensene er forelda

Kommunegrensene mellom Flora og Bremanger er lagde ut frå eit heilt anna samferdslemønster enn i dag.

Kjøleg vind frå aust

For mykje kiving, intern strid og omkampar. Det er nokre av argumenta som fleire Førde-folkevalde brukar for å seie nei til å utgreie ein framtidig Sunnfjord-kommune der både Førde og Flora er med.

Sentralisering på helsa laus

Kommentar av Harald J. Stavang, journalist i Firdaposten.

Lat FpU vifte med Israel-flagget

La Erlend Bøe få demonstrere si politiske meining på ein fredeleg og demokratisk måte.

Vil så vel, snublar likevel

Kjetil Bergheim frå Florø har på effektivt vis demonstrert at Firdapostens avrøystingsverktøy på nettavisa som blei brukt i kåringa av «Årets namn», har svakheiter.

Flora har nådd skattetoppen

Flora har nådd skattetaket lokalt. Kva skjer vidare?